Rīga

No ''Neciklopēdija''
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
šis nav vis piedirsts egļu mežs zilā vakarā;

šis nav zāģis ar sapisčakarētiem zobiem;
un šis nav arī nosprāguša stegozaura mugurkauls.
šī ir mūsu visbrīnišķīgākās Dzimtenes Galvaspilsēta;
pilsēta, kurā nafig nedzimst nekāds vējš;
pilsēta bez nākotnes, toties ar smacīgu pagātni -
lieliskā, vienreizīgā un neatkārtojamā Eiropas padauza,
vistumšākā vieta Visumā
Riga siluett.jpg